Schemat Instalacji CO

Wybór sytemu grzewczego to problematyczny i często bardzo trudny wybór, który jednak trzeba podjąć, zazwyczaj już we wstępnych fazach budowy obiektu czy to mieszkalnego, czy też o innym przeznaczeniu. Po podjęciu decyzji o rodzaju zastosowanego kotła grzewczego, kolejną ciężką decyzją jest rodzaj układu instalacji. Zasadniczo wyróżnia się dwa typu instalacji c.o.- zamknięty oraz otwarty, czasem pojawia się także typ mieszany, łączący cechy dwóch wyżej wymienionych.

schemat instalacji co
schemat instalacji co

Schemat instalacji CO

Dla funkcjonowania i poprawnej oraz ekonomicznej eksploatacji całego systemu grzewczego, niezbędny jest odpowiedni schemat instalacji co. Schemat instalacji centralnego ogrzewania w układzie otwartym i zamkniętym różni się od siebie pewnymi podstawowymi kwestiami. Schemat instalacji co otwartej sprowadza się do tego iż system grzewczy jest na stałe połączona z powietrzem. System ten opiera się na naczyniu zbiorczym, stanowiącym bufor bezpieczeństwa w momencie niekontrolowanego wzrostu ciśnienia wody. Najczęściej ten schemat co oparty jest także o zawór trój bądź czterodrożny.

Schemat instalacji co zamkniętej opiera się o kotły mogące odbierać. nadmiar ciepła i zapewniające same ochronę przed przegrzaniem. Ponadto układ taki zaopatrzony jest w zbiornik ciśnieniowy membranowy oraz wężownicę, chłodzącą cały system. W przypadku decyzji o wyborze tego schematu co konieczny jest zakup dodatkowych urządzeń, zabezpieczających ciągłość dostaw prądu.

Schemat instalacji co w układzie mieszanym sprowadza się do współpracy kotła działającego w układzie otwartym ze schematem poprzez obecność wymiennika płytowego. Dodatkowo schemat uzupełnia zawór zabezpieczenia termicznego, stanowiący zabezpieczenie przed przegrzaniem. Sama instalacja, umieszczona zaraz za wymiennikiem, pracuje w układzie zamkniętym.

Zobacz także: rodzaje pomp ciepła, gaz i pompa ciepła.