Schemat Instalacji CO

Wybór sytemu grzewczego to problematyczny i często bardzo trudny wybór, który jednak trzeba podjąć, zazwyczaj już we wstępnych fazach budowy obiektu czy to mieszkalnego, czy też o innym przeznaczeniu. Po podjęciu decyzji o rodzaju zastosowanego kotła grzewczego, kolejną ciężką decyzją jest rodzaj układu instalacji. Zasadniczo wyróżnia się dwa typu instalacji c.o.- zamknięty oraz otwarty, czasem […]