Przemysłowe pompy ciepła Opole

Pompy ciepła są szeroko znane ze swoich zastosowań grzewczych i chłodniczych w sektorze mieszkaniowym, ale nadal nie są wykorzystywane w zastosowaniach przemysłowych. W rzeczywistości wiele gałęzi przemysłu może skorzystać z instalacji tej technologii. Pompy ciepła zapewniają ogrzewanie i chłodzenie, wykorzystując energię odpadową. Zwiększenie efektywności energetycznej procesu przemysłowego poprzez zainstalowanie pompy ciepła spowoduje zarówno redukcję kosztów dla przemysłu, jak i pozytywny wpływ na środowisko dla całego społeczeństwa. W kolejnych latach ciepłownictwo będzie stopniowo elektryfikowane i dekarbonizowane, dzięki stopniowemu zastępowaniu elektrociepłowni opalanych paliwami kopalnymi energią odnawialną. Dzięki przemysłowym pompom ciepła, nadwyżki energii odnawialnej można przekształcić w ciepło, torując drogę do jego wytwarzania bez emisji CO2.

 Obecnie pompy ciepła są już wykorzystywane na wielu różnych polach, zwłaszcza w sektorach takich jak żywność i napoje, drewno i papier, chemia i ciepłownictwo, popychając dalej i dalej badania nad bardziej wydajnymi rozwiązaniami. 

Jak działa przemysłowa pompa ciepła

 Przemysłowe pompy ciepła aktywnie odzyskują ciepło odpadowe. System jest dość prosty: pompy ciepła podnoszą temperaturę ciepła odpadowego do wyższej temperatury, dzięki czemu jest ono ponownie użyteczne. Pompa ciepła działa w oparciu o czynnik chłodniczy, który w cyklu ciągłym zmienia stan skupienia (ciecz/gaz) oraz pobiera i oddaje ciepło (obieg Carnota). 

Wśród źródeł ciepła odpadowego można wymienić: 

 • Ciepło odpadowe z serwerowni, centrów baz danych
 • Ciepło odpadowe z systemów klimatyzacji lub sieci chłodniczych
 • Ciepło z gazów wylotowych
 • Kanalizacja miejska i oczyszczalnie ścieków

 Pompy ciepła mogą znaleźć zastosowanie w wielu procesach przemysłowych i są szczególnie wydajne tam, gdzie nie jest możliwa bezpośrednia wymiana ciepła, wychodząc nawet poza obieg zamknięty i pozwalając na stworzenie zintegrowanego systemu z różnymi procesami lub użytkownikami.

Źródła ciepła odpadowego, które można waloryzować pompą ciepła: 

 • Ścieki
 • Wilgoć z gazów z procesów suszenia
 • Strumienie wody, które należy schłodzić przed dalszym uzdatnianiem
 • Ciepło odpadowe z agregatów chłodniczych 
 • Procesy wymagające chłodzenia

Typowe procesy przemysłowe, w których zastosowanie mają pompy ciepła

Zakłady przemysłowe zapewniają szeroką gamę źródeł ciepła i potencjalnych użytkowników; w związku z tym istnieją różne zastosowania przemysłowych pomp ciepła. Oto kilka przykładów:

 • Suszenie i odwodnianie
 • Odparowywanie
 • Mycie i sprzątanie
 • Gotowanie
 • Sterylizacja
 • Pasteryzacja
 • Ogrzewanie pomieszczeń
 • Ogrzewanie miejskie