Krzywa grzewcza dla podłogówki

Krzywa grzewcza dla podłogówki to zależność między temperaturą na zewnątrz budynku a temperaturą w kotle instalacji centralnego ogrzewania. Dziś ustawiana jest automatycznie, użytkownik wprowadza tylko dane, a ogrzewanie utrzymuje się na wyznaczonym poziomie. Krzywa grzania dla podłogówki jest opisywana przez dwa parametry: nachylenie i poziom krzywej. Im większe nachylenie krzywej, tym więcej ciepła jest oddawane […]